Danh sách Bảo Trợ và Mạnh Thường Quân


· $800.00 tấm nệm do Happy to EZ- Chủ nhân: Ông Bà Thành
· $600.00 cây Ngọc Lan của Vườn cây Mimosa- Chủ nhân: Ông Nguyễn Dũng Tiến
· $150.00 Tượng vàng hình con cọp- Chủ nhân: Ông Bà tiệm kim hoàn Ngọc Bích
· $30.00 Gift Certificate của #1 VIP Nails &Spa- Chủ nhân: Ông Bernard Nguyen
· $40.00 Gift Certificates của Phượng Liên Beauty Salon- Chủ nhân: Bà Nguyễn Thị Hiệp
· $45.00 Gift Certificate của Bà Nguyễn T. Ngoi & Cô Minh Châu
· $240.00 Botox Gift Certificate của Bác Sĩ Hannah Vu
· $ 65.00 Cosmetic Basket của Chế Hồng Loan
· $75.00 Mo Mo Omai Gift boxes- Phu nhân của Bác Sĩ Cường
· Emerald Bay Gift Certificate for family of 4
· Emerald bay Gift Certificate for family of 10
· $50.00 cash do Ông Bà Hùng & Nga
· $200.00 3 bó hoa Casa Blanca Florist- Ông Bà Michael Huy & Thi
· $300.00 cho áo dài của Ban Tiếp Tân: Bảo trợ ẩn danh
· $45.00 đọc thông báo Đêm Ra Mắt Ban Chấp Hành trên đài Little SG Radio: Bảo trợ ẩn danh.

Danh sách quý ân nhân bảo trợ sẽ được BCH/HAHNTKH bổ túc và cập nhật thường xuyên.

 
rss
Карта